SmiLease

Onderzoek private lease

donderdag 26 augustus 2021

47% van de particulieren kiest voor private lease

De private lease markt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De sterke groei heeft er toe geleid dat in 2020 47% van de door particulieren nieuw in gebruik genomen personenauto's bestemd was voor private lease. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft het Ministerie van Financiën op deze sterke groei gewezen en heeft geadviseerd om de basis voor de sterke groei te onderzoeken.

 

Onderzoek door het Ministerie van Financiën

Het Ministerie heeft het advies van de AFM gevolgd en heeft een onderzoek naar private lease uit laten voeren. Dit onderzoek is niet alleen op private autolease gericht maar ook lease van CV-ketels, fietsen, koelkasten en wasmachines. De onderzoeksopdracht is gegeven aan het bureau Decisio Onderzoek & Advies. Het onderzoek is afgerond. 4 juni 2021 heeft Decisio het rapport overhandigd aan het Ministerie.

 

Conclusies van het onderzoek

Bij het onderzoek heeft Decisio gebruik gemaakt van een klantenpanel, daarnaast hebben zij overleg gehad met banken, leasebedrijven, de Consumentenbond, de ANWB, de Bovag etc.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • De leasevoorwaarden zijn helder
  • Consumenten uit het panel geven aan dat zij goed geïnformeerd zijn over hun private lease contract
  • Consumenten geven aan vaak te kiezen voor private lease vanwege comfort en gemak
  • 88% van de leden van het consumenten panel geeft aan een kostenvergelijking gemaakt te hebben tussen kopen en leasen
  • Consumenten concludeerden, dat uit hun vergelijking bleek, dat private lease goedkoper was dan het zelf kopen van een auto
  • Klanten zijn in hoge mate tevreden over het private lease contract
  • Uit eigen onderzoek van Decisio blijkt dat de gebruikskosten bij lease lager zijn dan bij koop
  • Betalingsachterstanden zijn bij private lease lager dan bij autofinancieringen

De algemene conclusie is dan ook dat de leden van het consumentenpanel in hoge mate tevreden, tot zeer tevreden, zijn over hun private lease contract. 

 

Vervolg door het Ministerie van Financiën

Voor de private lease markt is er geen wetgeving die consumenten beschermd voor overkreditering, wel zijn er door de sector goede maatregelen genomen om overkreditering te voorkomen. Ook blijkt uit de praktijk dat bij autolease overkreditering van consumenten in mindere maten aanwezig is dan bijvoorbeeld bij autofinanciering.

Het Ministerie komt met een richtlijn met als doel de verstrekking van consumptief krediet binnen de Europese Unie te harmoniseren. Het gaat dan vooral om de informatieverstrekking aan consumenten en om het voorschrift dat er vooraf een kredietwaardigheidstoets gedaan moet worden.

 

Gevolgen van het rapport voor SmiLease

Op basis van de aangekondigde richtlijnen hoeft SmiLease geen aanpassingen te verwerken. De klanttevredenheid over onze voorlichting is erg hoog, zie hiervoor de reviews van onze klanten. Daarnaast wordt er door SmiLease een zorgvuldige kredietbeoordeling uitgevoerd en overlegt SmiLease bij betalingsproblemen tijdig met haar klanten.

 

9.4
/ 10
|

Gebaseerd op 721 reviews