SmiLease

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die SmiLease aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website is deels gebaseerd op van derden ontvangen informatie en wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. SmiLease kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van een mogelijk gebruik van onjuiste gegevens.

Alle op deze website en in offertes opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. SmiLease sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en (on)volledigheid van deze informatie uit.