Privacyverklaring SmiLease B.V.

 

Algemeen

SmiLease B.V.  biedt private autolease aan particulieren aan. Bescherming en respect voor privacy van (potentiële) klanten en bezoekers van onze internetpagina zijn het uitgangspunt bij al onze activiteiten. SmiLease zal daarom uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wanneer u diensten en/of producten afneemt, of op een andere wijze contact met SmiLease heeft,  dan legt SmiLease in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. SmiLease gebruikt deze persoonsgegevens voor de acceptatie van- en de uitvoering van (lease) overeenkomsten, en als u daarom gevraagd heeft,  om u op de hoogte te houden van onze diensten en aanbiedingen.

Soort persoonsgegevens

SmiLease legt gegevens vast die door u zelf verstrekt zijn of die van derden afkomstig zijn, zoals bijvoorbeeld:

· Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres

· Financiële gegevens zoals inkomen, loonstrook, financiële score

· Auto gegevens zoals kenteken, schadevrije jaren, onderhoudshistorie

Gegevens van derden kunnen voor of tijdens de overeenkomst door SmiLease opgevraagd worden, deze gegevens worden uitsluitend opgevraagd als SmiLease daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

SmiLease kan uw persoonsgegevens verstrekken aan ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en operationele serviceverlening van onze producten en diensten. Tevens kan SmiLease uw gegevens beschikbaar stellen aan bedrijven of instanties voor het beperken- of toetsen van financiële risico's. Hierbij zal SmiLease zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen, dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Mocht er sprake (of verdenking) zijn van een strafbaar feit en er een officieel verzoek komt van een hiertoe bevoegde overheidsinstantie, dan zal SmiLease de gevraagde informatie ter beschikking stellen mocht zij hiertoe worden verzocht.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden het door u verstrekte e-mailadres en de door u verstrekte persoonsgegevens bewaard. Uw gegevens worden uitsluitend voor de toezending van de betreffende nieuwsbrief gebruikt. U kunt zich te allen tijde op een eenvoudige manier afmelden voor onze nieuwsbrief via een keuze die onderaan elke editie van de nieuwsbrief vermeld is.

Contactformulieren en e-mail

 Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze internetpagina invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt door ons bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of van uw bericht, nodig of redelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.  Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons archief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard kan worden.

Statistische managementinformatie

Via onze internetpagina wordt statistische informatie van bezoekers verzamelt. Deze informatie wordt geregistreerd met behulp van Google Analytics, de informatie wordt door SmiLease uitsluitend op geanonimiseerde wijze voor statistische managementdoeleinden gebruikt.

Rechten

SmiLease verwerkt gegevens op basis van uw toestemming, het staat u hierbij vrij om uw toestemming te onthouden. Bij onthouding zal SmiLease mogelijk haar dienstverlening niet uit kunnen voeren. Daar waar gegevens nodig zijn voor onze dienstverlening en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verwerken en vastleggen van deze gegevens.

U heeft er recht op een overzicht van de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht om SmiLease te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. Verder heeft u het recht bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. U kunt dit via een e-mail doorgeven aan SmiLease.

Wijziging van de Privacyverklaring

SmiLease kan deze Privacyverklaring aanpassen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of als gevolg van gewijzigde inzichten. Check daarom regelmatig de internetpagina van SmiLease om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Contact met SmiLease

Mocht u vragen hebben over de privacy van uw persoonsgegevens dan kunt u deze stellen met behulp van het contactformulier op onze internetpagina.