SmiLease

Wanneer APK keuren

maandag 5 februari 2018

Wanneer laat ik mijn auto APK keuren?

Een nieuwe benzine-auto moet na vier jaar voor het eerst APK gekeurd worden. Bij een dieselauto en bij een auto op CNG is dat na drie jaar, deze auto's moeten vervolgens ieder jaar worden gekeurd. Benzineauto’s moeten na de eerste APK-keuring om de twee jaar gekeurd worden tot ze acht jaar oud zijn, daarna moeten ze elk jaar worden nagekeken. 

De auto eerder APK laten keuren

U kunt uw auto al vanaf twee maanden vóór de APK vervaldatum laten keuren. De APK vervaldatum blijft dan hetzelfde, plus 1 of 2 jaar. Wanneer u uw auto eerder dan 2 maanden laat keuren, dan wordt de nieuwe datum de datum van de keuring plus 1 of 2 jaar, de volgende APK datum wordt dan in feite vervroegd.

Wanneer krijgt u een APK-herinnering?

De APK keuring is een verplichte keuring. Hierbij wordt gekeken of uw auto voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Zes weken voordat de APK op uw auto vervalt, stuurt de RDW u een brief om u te herinneren aan de APK keuringdatum. U blijft als gebruiker altijd zelf verantwoordelijk voor het op tijd laten keuren van uw auto.

Herinneringsbrief APK in uw Berichtenbox van MijnOverheid

Heeft u een Berichtenbox aangemaakt op MijnOverheid en heeft u aangegeven hierin post van de RDW te willen ontvangen? Dan ontvangt u de APK-herinneringsbrief niet per post, maar in deze Berichtenbox.

Het kan zijn dat u de APK-herinneringsbrief al via de Berichtenbox heeft ontvangen zonder dat u hiervoor bewust gekozen heeft. Dat kan het geval zijn als u voor correspondentie met bijvoorbeeld de Belastingdienst een Berichtenbox heeft aangemaakt. Bij het aanmaken van een Berichtenbox ontvangt u standaard de post van alle deelnemende organisaties in uw Berichtenbox.

Wilt u de post van de RDW toch liever op papier ontvangen? Dan kunt u dit bij de instellingen van uw Berichtenbox op mijn.overheid.nl aangeven.

Wilt u per e-mail bericht ontvangen als wanneer APK herinneringsbrief in uw Berichtenbox zit? Dan kunt u dit opgeven door bij mijn.overheid.nl uw e-mailadres in te voeren.

Boete wanneer APK keuring niet op tijd plaatsvindt

Zonder geldige APK mag u met uw auto niet op de openbare weg rijden. U mag alleen nog op de openbare weg rijden op de dag dat uw auto voor de APK gekeurd wordt en dan alleen via de kortste route. Als uw auto niet op tijd gekeurd wordt dan kan er door de RDW of door de politie een boete aan u opgelegd worden van € 140.

Wanneer 2e herinnering voor de APK?

De RDW stuurt bij het niet tijdig laten keuren van uw leaseauto een schriftelijke waarschuwing naar SmiLease. U wordt vervolgens door SmiLease geïnformeerd over het feit dat uw auto niet op tijd APK gekeurd is. Wanneer APK keuring alsnog niet op tijd plaatsvindt, kan er zoals genoemd aan u een boete opgelegd worden.

9.4
/ 10
|

Gebaseerd op 721 reviews