Belangrijke leasevoorwaarden

Creatieve grote nieuwkomers in de Particuliere Autolease creëren zaken zoals bijv. "km bundels"  waarbij u een auto niet leaset voor bijv. 12.000 km per jaar, maar voor 3.000 km per 3 maanden. Vervolgens worden minder km t.o.v. deze "bundel" niet aan u uitbetaald maar meer km betaalt u wel ! Via de achterdeur is dit een stevige kostenverhoging voor de klant.

Ook zijn er collega bedrijven die extra kosten voor een bundel berekenen wanneer u de grens van de gekozen bundel overschrijdt. Stel u heeft een bundel van 10.000 km per jaar en u rijdt 11.000 km dan worden bijvoorbeeld de extra kosten aan u berekend van de bundel van 10.000 tot 15.000 km.

SmiLease houdt van eenvoud en openheid: geen "km bundel", maar km voor de hele looptijd van de overeenkomst, daarbij maakt het niet uit wat voor pieken of dalen u in de gereden km heeft, meer km betaalt u bij en minder km worden aan u uitbetaald ! Zo hoort het toch ? SmiLease hoopt dat collega bedrijven zullen stoppen met trucjes zoals "km bundels".

De meeste leasemaatschappijen betalen niets terug als er minder kilometers gereden worden dan dat overeengekomen is in de leaseovereenkomst. SmiLease betaalt u de minder gereden km wel terug en dat tot het minimale aantal contract kilometers van 10.000 per jaar ! Daarnaast kunt u bij SmiLease de in een jaar gereden extra km verrekenen met in andere jaren gereden minder km.

Ja, bij SmiLease worden uw schadevrije jaren op uw naam geregistreerd in de Roy Data database van de verzekeraars. Stel dat u later zelf een auto wilt kopen dan ontvangt u van de verzekeraar van SmiLease een officiële opgave van uw schadevrije jaren. 

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er naast SmiLease in Nederland maar 4 leasebedrijven zijn waarbij uw schadevrije jaren op uw naam door verzekeraars geregistreerd worden. Verlies van schadevrije jaren kan u honderden euro's per jaar kosten.

Goed rijgedrag wordt door SmiLease beloond, als gevolg hiervan heeft 85% van de klanten van SmiLease maximale no-claim korting en een eigen risico van slechts € 100 per schade. Aandachtspunt bij eigen risico's is dat sommige leasemaatschappijen een eigen risico per schade-deel berekenen, waardoor uw eigen risico per schade behoorlijk op kan lopen.

Ook bij de "Stichting Keurmerk Private Lease" ligt het eigen risico bij schade vaak aanzienlijk hoger. Bij SmiLease bedraagt het eigen risico maximaal € 300. Onder het Keurmerk Private Lease bedraagt het eigen risico maximaal € 1.000, als gevolg hiervan kunt u bij schade nog te maken krijgen met hoge onverwachte uitgaven .

Nee, SmiLease toetst niet bij het BKR en registreert ook geen verplichting op uw naam bij het BKR. Hierdoor heeft u geen registratie op uw naam staan waardoor u bijv. een bepaalde hypotheek niet kunt krijgen, of waardoor u een hogere hypotheekrente zou moeten betalen. Vanzelfsprekend beoordeelt SmiLease uw financiële positie wel, dit  om toekomstige betalingsproblemen te voorkomen. 

Ja, en dat niet na bijvoorbeeld 24 of 72 uur, maar zo snel mogelijk als dat gegeven de situatie in redelijkheid gerealiseerd kan worden. Pech onder weg hulp in binnen- en buitenland en in de eigen woonplaats zit standaard in het door SmiLease aangeboden pakket.

Vervangend vervoer bij schade in binnen- en buitenland zit standaard in het pakket van SmiLease, daarnaast krijgt u direct vervangend vervoer bij pech onder weg en bij reparaties die niet binnen 24 uur uitgevoerd kunnen worden. Bij veel leasemaatschappijen krijgt u pas vervangend vervoer na 72 uur.

Ook zit vervangend vervoer in het buitenland bij veel leasemaatschappijen niet in het pakket en dan te bedenken dat in de vakantie vervangend vervoer juist extreem duur is, als u strandt in het buitenland dan kan vervangend vervoer u zo maar € 80 per dag kosten !

De klant is de reguliere gebruiker van de auto. Gebruik van de auto door anderen dan de klant is bij SmiLease toegestaan mits deze personen over een geldig rijbewijs beschikken. De klant is gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst verantwoordelijk voor het gebruik van de auto, ook als deze door andere personen gebruikt wordt.

Ja, dat kan als gevolg van:

  • Extra no-claim korting doordat u schadevrij rijdt
  • Minder no-claim korting doordat u een schade veroorzaakt heeft
  • Verlaging doordat u minder km rijdt
  • Een verhoging doordat u meer km rijdt
  • Jaarlijks per 1 januari wordt de leaseprijs met een vaste inflatiecorrectie van 1,5% verhoogd

Voor de no-claim korting staat de tabel in uw leaseovereenkomst vermeld.

Verhogingen of verlagingen als gevolg van meer- of minder kilometers zijn voorschotten voor de kilometer eindafrekening. 

De minimale looptijd voor een leaseovereenkomst bij SmiLease bedraagt één jaar. Een nieuwe auto voor een korte periode leasen adviseren wij u niet, dat wordt erg duur. Als u flexibiliteit wilt dan kunt u het beste een occasion leasen in combinatie met het gratis SmiLease Flex Pakket:

  • u leaset een occasion bij SmiLease waarbij u dezelfde zekerheden heeft als bij lease van een nieuwe auto
  • u kunt deze leaseovereenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van onze normale opzegtermijn van 2 maanden
  • aan de opzegging zijn voor u geen voorwaarden verbonden, de keus is aan u!
  • de door u betaalde borgsom van veelal € 500 wordt niet terugbetaalt, dit bedrag wordt gebruikt voor een gedeelte van de extra kosten die SmiLease maakt als gevolg van de tussentijdse opzegging
  • eventueel extra gekozen opties (bijv. een trekhaak of all season banden) vallen buiten deze regeling en deze kosten worden naar rato van ingebruikneming in rekening gebracht

Voor het bovengenoemde pakket wordt door SmiLease niets berekend, onze huidige leaseprijzen blijven zoals deze zijn. Uw recht op het gratis SmiLease Flex Pakket wordt vermeld in de leaseovereenkomst.

Flexibiliteit is belangrijk, immers u kunt niet altijd alles vooraf voorzien: verhuizing, ander werk, wijziging van inkomenssituatie etc. Als u dat wilt dan kunt u binnen de contractperiode wisselen van auto. Voor een wisseling bestaat geen standaard oplossing. SmiLease neemt uw wensen en de kosten van de wisseling met u door en maakt een voorstel voor u. Voor wisselen wordt in verband met de kosten van extra werkzaamheden, het poetsen van de auto e.d. éénmalig € 500 berekend.

 

Door de wisseling wordt de looptijd van uw auto verkort, hierdoor ontstaat een boekverlies dat u naast de wisselkosten in rekening gebracht wordt. Het boekverlies komt overeen met de extra afschrijving die u ook zou hebben als u zelf een auto gekocht had en deze eerder dan gepland zou verkopen.

 

Bij een tussentijdse wisseling moet de auto met een volle tank teruggebracht worden. Als de auto door SmiLease afgetankt moet worden dan worden de brandstofkosten, en een vergoeding voor het aftanken van € 15, aan de klant doorberekend.

Nee, dat gaat niet, bij private lease zitten brandstofkosten niet in het leasecontract, bij SmiLease kunt u deze ook niet in het contract op laten nemen.