Private lease, iets voor jou?

Kies voor private lease en profiteer van alle voordelen van een eigen auto zonder de risico's die je als autobezitter loopt. 

Naar het private lease aanbod

Frame 8 (1)

Belangrijke leasevoorwaarden

De volgende kosten zijn in de leaseprijs opgenomen:

 • Alle kosten in verband met aanschaf en latere inruil van de auto
 • De wegenbelasting en de BTW
 • De verzekering en de assurantiebelasting
 • Pechhulp voor pech onderweg in bijna heel Europa
 • Vervangend vervoer voor het herstellen van schade en reparaties die langer dan een dag duren
 • Onderhoud en reparaties, inclusief banden, ruitenwissers etc.

Flexibiliteit rondom de auto kan erg makkelijk zijn. Zeker in combinatie met onzekerheden over thuiswerken, baanzekerheid, regels in het openbaar vervoer etc. Ondanks al de onzekerheden moeten er keuzes gemaakt worden. Voorkomen moet echter worden dat flexibiliteit ontbreekt of dat wijzigingen tot grote onverwachte uitgaven leiden. Stel dat je een auto koopt omdat je nu geen gebruik wilt, of kunt, maken van het openbaar vervoer, dan moet voorkomen worden dat je deze auto bijvoorbeeld een half jaar later met een fors verlies moet verkopen.

Bij lease van een occasion biedt SmiLease je daarom het Gratis SmiLease Flex Pakket:

 • je leaset een occasion bij SmiLease waarbij je dezelfde zekerheden hebt als bij lease van een nieuwe auto
 • je kunt deze leaseovereenkomst na 10 maanden op ieder moment opzeggen met inachtneming van onze normale opzegtermijn van 2 maanden
 • aan de opzegging zijn voor jou geen voorwaarden verbonden, de keus is aan jou!
 • de door jou betaalde borgsom van vaak € 500 wordt niet terugbetaald, dit bedrag wordt gebruikt voor een gedeelte van de extra kosten die SmiLease maakt als gevolg van de tussentijdse opzegging

Voor het bovengenoemde pakket wordt door SmiLease niets berekend, onze huidige leaseprijzen blijven zoals deze zijn. Als jouw recht op het Gratis SmiLease Flex Pakket van toepassing is dan wordt dit vermeld in de leaseovereenkomst.

Creatieve grote nieuwkomers in de Particuliere Autolease creëren zaken zoals bijv. "km bundels"  waarbij je een auto niet leaset voor bijv. 12.000 km per jaar, maar voor 3.000 km per 3 maanden. Vervolgens worden minder km t.o.v. deze "bundel" niet aan je uitbetaald maar meer km betaal je wel! Via de achterdeur is dit een stevige kostenverhoging voor de klant.

Ook zijn er collega bedrijven die extra kosten voor een bundel berekenen wanneer je de grens van de gekozen bundel overschrijdt. Stel je hebt een bundel van 10.000 km per jaar en je rijdt 11.000 km dan worden bijvoorbeeld de extra kosten aan je berekend van de bundel van 10.000 tot 15.000 km.

SmiLease houdt van eenvoud en openheid: geen "km bundel", maar km voor de hele looptijd van de overeenkomst, daarbij maakt het niet uit wat voor pieken of dalen je in de gereden km hebt, meer km betaal je bij en minder km worden aan je uitbetaald! Zo hoort het toch? SmiLease hoopt dat collega bedrijven zullen stoppen met trucjes zoals "km bundels".

De meeste leasemaatschappijen betalen niets terug als er minder kilometers gereden worden dan dat overeengekomen is in de leaseovereenkomst. SmiLease betaalt je de minder gereden km wel terug en dat tot het minimale aantal contract kilometers van 10.000 per jaar ! Daarnaast kun je bij SmiLease de in een jaar gereden extra km verrekenen met in andere jaren gereden minder km.

Ja, bij SmiLease worden je schadevrije jaren op jouw naam geregistreerd in de Roy Data database van de verzekeraars. Stel dat je later zelf een auto wilt kopen dan ontvang je van de verzekeraar van SmiLease een officiële opgave van je schadevrije jaren. 

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er naast SmiLease in Nederland maar 4 leasebedrijven zijn waarbij schadevrije jaren op naam van de klant door verzekeraars geregistreerd worden. Verlies van schadevrije jaren kan je honderden euro's per jaar kosten.

Goed rijgedrag wordt door SmiLease beloond, als gevolg hiervan heeft 85% van de klanten van SmiLease maximale no-claim korting en een eigen risico van slechts € 100 per schade. Aandachtspunt bij eigen risico's is dat sommige leasemaatschappijen een eigen risico per schade-deel berekenen, waardoor je eigen risico per schade behoorlijk op kan lopen.

Ook bij de "Stichting Keurmerk Private Lease" ligt het eigen risico bij schade vaak aanzienlijk hoger. Bij SmiLease bedraagt het eigen risico maximaal € 300. Onder het Keurmerk Private Lease bedraagt het eigen risico maximaal € 1.000, als gevolg hiervan kun je bij schade alsnog te maken krijgen met hoge onverwachte uitgaven.

Nee, SmiLease toetst niet bij het BKR en registreert ook geen verplichting op jouw naam bij het BKR. Hierdoor heb je geen registratie op naam staan waardoor je bijv. een bepaalde hypotheek niet kunt krijgen, of waardoor je een hogere hypotheekrente zou moeten betalen. Vanzelfsprekend beoordeelt SmiLease jouw financiële positie wel, dit  om toekomstige betalingsproblemen te voorkomen. 

Ja, en dat niet na bijvoorbeeld 24 of 72 uur, maar zo snel mogelijk als dat gegeven de situatie in redelijkheid gerealiseerd kan worden. Pech onder weg hulp in binnen- en buitenland en in de eigen woonplaats zit standaard in het door SmiLease aangeboden pakket.

Je krijgt direct vervangend vervoer bij pech onder weg en bij reparaties  en herstel van schades die niet planbaar zijn en die niet binnen 24 uur uitgevoerd kunnen worden. Bij veel leasemaatschappijen krijg je pas vervangend vervoer na 72 uur. Daarnaast geldt het bovenstaande  bij SmiLease ook in het buitenland!

Bij veel leasemaatschappijen zit vervangend vervoer in het buitenland niet in het pakket en dan te bedenken dat in de vakantie vervangend vervoer juist extreem duur is, als je strandt in het buitenland dan kan vervangend vervoer je zo maar € 80 per dag kosten!

De klant is de reguliere gebruiker van de auto. Gebruik van de auto door anderen dan de klant is bij SmiLease toegestaan mits deze personen over een geldig rijbewijs beschikken. De klant is gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst verantwoordelijk voor het gebruik van de auto, ook als deze door andere personen gebruikt wordt.

Ja, dat kan als gevolg van:

 • Extra no-claim korting doordat je schadevrij rijdt
 • Minder no-claim korting doordat je een schade veroorzaakt hebt
 • Verlaging doordat je minder km rijdt
 • Een verhoging doordat je meer km rijdt
 • Jaarlijks per 1 januari wordt de leaseprijs met een vaste inflatiecorrectie van 1,5% verhoogd

Voor de no-claim korting staat de tabel in je leaseovereenkomst vermeld.

Verhogingen of verlagingen als gevolg van meer- of minder kilometers zijn voorschotten voor de kilometer eindafrekening. 

De minimale looptijd voor een leaseovereenkomst bij SmiLease bedraagt één jaar. Een nieuwe auto voor een korte periode leasen adviseren wij niet, dat wordt erg duur. Als je flexibiliteit wilt dan kun je het beste een occasion leasen in combinatie met het gratis SmiLease Flex Pakket:

 • je leaset een occasion bij SmiLease waarbij je dezelfde zekerheden hebt als bij lease van een nieuwe auto
 • je kunt deze leaseovereenkomst na 10 maanden op ieder moment opzeggen met inachtneming van onze normale opzegtermijn van 2 maanden
 • aan de opzegging zijn geen voorwaarden verbonden, de keus is aan jou!
 • de door jou betaalde borgsom van veelal € 500 wordt niet terugbetaald, dit bedrag wordt gebruikt voor een gedeelte van de extra kosten die SmiLease maakt als gevolg van de tussentijdse opzegging
 • eventueel extra gekozen opties (bijv. een trekhaak of all season banden) vallen buiten deze regeling en deze kosten worden naar rato van ingebruikneming in rekening gebracht

Voor het bovengenoemde pakket wordt door SmiLease niets berekend, onze huidige leaseprijzen blijven zoals deze zijn. Jouw recht op het gratis SmiLease Flex Pakket wordt vermeld in de leaseovereenkomst.

Flexibiliteit is belangrijk, immers je kunt niet altijd alles vooraf voorzien: verhuizing, ander werk, wijziging van inkomenssituatie etc. Als je dat wilt dan kun je binnen de contractperiode wisselen van auto. Voor een wisseling bestaat geen standaard oplossing. SmiLease neemt je wensen en de kosten van de wisseling met je door en maakt een voorstel voor je. Voor wisselen wordt in verband met de kosten van extra werkzaamheden, het poetsen van de auto e.d. éénmalig € 500 berekend.

Door de wisseling wordt de looptijd van jouw auto verkort, hierdoor ontstaat een boekverlies dat naast de wisselkosten in rekening gebracht wordt. Het boekverlies komt overeen met de extra afschrijving die je ook zou hebben als je zelf een auto gekocht had en deze eerder dan gepland zou verkopen.

Bij een tussentijdse wisseling moet de auto met een volle tank teruggebracht worden. Als de auto door SmiLease afgetankt moet worden dan worden de brandstofkosten, en een vergoeding voor het aftanken van € 15, aan de klant doorberekend.

Nee, dat gaat niet, bij private lease zitten brandstofkosten niet in het leasecontract, bij SmiLease kun je deze ook niet in het contract op laten nemen.