Schade en verzekering

Ja, bij SmiLease krijgt u deze, dit in tegenstelling tot veel andere leasemaatschappijen registreert de verzekeringsmaatschappij van SmiLease de schadevrije jaren op uw naam. Mocht u na afloop van de leaseperiode geen nieuwe auto willen leasen dan krijgt u van de verzekeraar van SmiLease een no-claimverklaring waarin uw schadevrije jaren vermeld zijn, hierdoor houdt u uw schadevrije jaren, dit kan u een voordeel opleveren van wel € 50 per maand !

De no-claim verklaring ontvangt u per e-mail ongeveer 2 weken na beëindiging van de leaseovereenkomst. 

Mocht u betrokken raken bij een ongeval, dan is het erg belangrijk dat u een schadeformulier invult. Het invullen van het schadeformulier dient erg zorgvuldig te gebeuren. Een onvolledig of slordig ingevuld formulier kan ervoor zorgen dat u toch aansprakelijk gesteld wordt voor de schade, terwijl dit niet had gehoeven. Hieronder vindt u een aantal tips voor het invullen van het schadeformulier.

  • Vul met de andere partij de voorzijde volledig in. Ga niet in op de schuldvraag, maar zorg voor een volledig ingevuld formulier;
  • Zorg dat de schade aan de auto volledig en goed genoteerd wordt;
  • Noteer gegevens van eventuele getuigen (naam, adres en telefoonnummer);
  • Controleer of alle kruisjes zijn ingevuld en vermeld ook het aantal aangekruiste kruisjes (zie onderstaand voorbeeld punt 12);
  • Stel samen een heldere situatieschets op (zie voorbeeld punt 13);
  • BELANGRIJK! Zorg dat alle partijen het schadeformulier ondertekenen;
  • Maak foto’s van de situatie en van de schade(s);
  • Denk om de achterkant van het formulier. Dit kan thuis worden ingevuld.
  • Mail een goed leesbare scan van het schadeformulier naar jvdk@smilease.nl 

Als u door een ongeval niet verder kunt rijden, bel dan de verzekeraars hulpdienst (het telefoonnummer staat op uw groene kaart 088 98 00 401). De auto moet vervolgens weggesleept worden en kan bij uw dealer gebracht worden. De schade wordt in overleg met SmiLease hersteld. U ontvangt binnen 24 uur een vervangende auto. 

Voorbeeld van een ingevuld schadeformulier 

Wat betreft het risico van pech onderweg hoeft u dit niet te doen, ook in het buitenland kunt u een beroep doen op de hulpdiensten van de merkdealers. De IRK geeft een ruimere dekking, repatriering als gevolg van bijv. ziekte kan hier ook onder vallen. U kunt zelf de afweging maken of u vanwege deze ruimere dekking een IRK af wilt sluiten.

Uw caravan of aanhangwagen is, als onderdeel van de autoverzekering, verzekerd voor schade aan derden. Eventuele schade aan uw caravan of aanhangwagen is niet verzekerd (dus wel WA-dekking, geen Casco-dekking). Als uw auto door een schade of door pech onderweg niet verder kan rijden dan wordt uw auto met de caravan teruggebracht naar Nederland. Het vervoer van de caravan is dan onderdeel van de verzekering van de auto. Als u naar het buitenland gaat dan kunt u bij de verzekeraar van SmiLease een Internationaal Verzekeringsbewijs voor uw caravan aanvragen.

De "groene kaart" krijgt u aan het begin van het jaar, vaak in februari. Overigens is de groene kaart niet meer groen en wordt deze tegenwoordig vaak digitaal verstrekt. De verzekeringsmaatschappij van SmiLease verstrekt de groene kaart ook digitaal, u ontvangt deze per e-mail. De groene kaart wordt nu Internationaal Verzekeringsbewijs genoemd. In West Europa mag u het IVB nu ook digitaal laten zien. 

Ruitschade wordt net zo behandeld als iedere andere schade. SmiLease heeft één standaard regeling voor een schade die niet verhaalbaar is, dit in combinatie met lage eigen risico’s.

In veel gevallen kunt u zelf aan het voorkomen van een ruitschade weinig doen, maar dat geld ook voor veel andere schades, bijv.: een tak die uit een boom waait en op uw auto valt, of een beschadiging aan uw geparkeerde auto zonder dat iemand een briefje achter gelaten heeft, of een vogel die in de gril terecht komt etc. 

Auto's worden gebruikt en door gebruik ontstaan kleine en grotere beschadigingen. Leasemaatschappijen gaan heel verschillend om met inname schades. Veel leasemaatschappijen besteden het bepalen van inname schade uit aan gespecialiseerde bedrijven, zij zien het berekenen van inname schade vaak als onderdeel van hun verdienmodel. 

Bij SmiLease lopen wij zelf met de klant een rondje om de auto heen en wordt vastgesteld wat wel of niet kan. Bij 9 van de 10 innames wordt niets berekend. Als er wel sprake is van een innameschade dan kiezen wij voor gezond-verstand-schadeherstel: als het even kan plaatselijk bijspuiten, restylen, inlakken en polijsten etc. 

Ja, de oorzaak van de kapotte band is geen slijtage maar een beschadiging, schade aan een band wordt net zo behandeld als iedere andere schade. Op deze schade is de normale eigen risicoregeling van toepassing. In veel gevallen zijn de kosten voor u overigens vrij beperkt: bij het bepalen van het schadebedrag wordt rekening gehouden met het restprofiel van de band, als gevolg hiervan wordt slechts een deel van de kosten van de band als schade behandeld.

Ja, bij SmiLease worden uw schadevrije jaren op uw naam geregistreerd in de Roy Data database van de verzekeraars. Stel dat u later zelf een auto wilt kopen dan ontvangt u van de verzekeraar van SmiLease een officiële opgave van uw schadevrije jaren. 

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er naast SmiLease in Nederland maar 4 leasebedrijven zijn waarbij uw schadevrije jaren op uw naam door verzekeraars geregistreerd worden. Verlies van schadevrije jaren kan u honderden euro's per jaar kosten.