Schade en verzekering

Ja, bij SmiLease krijg je deze, dit in tegenstelling tot veel andere leasemaatschappijen registreert de verzekeringsmaatschappij van SmiLease de schadevrije jaren op naam. Mocht je na afloop van de leaseperiode geen nieuwe auto willen leasen dan krijg je van de verzekeraar van SmiLease een no-claimverklaring waarin jouw schadevrije jaren vermeld zijn, hierdoor behoud je je schadevrije jaren, dit kan je een voordeel opleveren van wel € 50 per maand!

De no-claim verklaring ontvang je per e-mail ongeveer 2 weken na beëindiging van de leaseovereenkomst. 

Uit onderzoek door de Consumentenbond in 2021 blijkt dat slechts enkele leasemaatschappijen schadevrije jaren op naam van de klant in Roy Data registreren. 

 

Mocht je betrokken raken bij een ongeval, dan is het erg belangrijk dat je een schadeformulier invult. Het invullen van het schadeformulier moet erg zorgvuldig gebeuren. Een onvolledig of slordig ingevuld formulier kan ervoor zorgen dat je toch aansprakelijk gesteld wordt voor de schade, terwijl dit niet had gehoeven. Hieronder vind je een aantal tips voor het invullen van het schadeformulier.

  • Vul met de andere partij de voorzijde volledig in. Ga niet in op de schuldvraag, maar zorg voor een volledig ingevuld formulier;
  • Zorg dat de schade aan de auto volledig en goed genoteerd wordt;
  • Noteer gegevens van eventuele getuigen (naam, adres en telefoonnummer);
  • Controleer of alle kruisjes zijn ingevuld en vermeld ook het aantal aangekruiste kruisjes (zie onderstaand voorbeeld punt 12);
  • Stel samen een heldere situatieschets op (zie voorbeeld punt 13);
  • BELANGRIJK! Zorg dat alle partijen het schadeformulier ondertekenen;
  • Maak foto’s van de situatie en van de schade(s);
  • Denk om de achterkant van het formulier. Dit kan thuis worden ingevuld.
  • Mail een goed leesbare scan van het schadeformulier naar jvdk@smilease.nl 

Als je door een ongeval niet verder kunt rijden, bel dan de verzekeraars hulpdienst (het telefoonnummer staat op je groene kaart 088 98 00 401). De auto moet vervolgens weggesleept worden en kan bij een door SmiLease aan te geven schadeherstelbedrijf gebracht worden. De schade wordt in overleg met SmiLease hersteld. Je ontvangt binnen 24 uur een vervangende auto. Je wordt door de berger thuisgebracht, of je kunt met de berger meerijden naar het schadeherstelbedrijf voor een vervangen de auto, of je kunt met een taxi naar huis gaan. De kosten van een taxi worden door de verzekeraar van SmiLease vergoed.

Voorbeeld van een ingevuld schadeformulier 

Wat betreft het risico van pech onderweg hoef je dit niet te doen, ook in het buitenland kun je een beroep doen op de hulpdiensten van de merkdealers. De IRK geeft een ruimere dekking, repatriëring als gevolg van bijv. ziekte kan hier ook onder vallen. Je kunt zelf de afweging maken of je vanwege deze ruimere dekking een IRK af wilt sluiten.

Je caravan of aanhangwagen is, als onderdeel van de autoverzekering, verzekerd voor schade aan derden. Eventuele schade aan je caravan of aanhangwagen is niet verzekerd (dus wel WA-dekking, geen Casco-dekking). Als je auto door een schade of door pech onderweg niet verder kan rijden dan wordt uw auto met de caravan teruggebracht naar Nederland. Het vervoer van de caravan is dan onderdeel van de verzekering van de auto. Als je naar het buitenland gaat dan kun je bij de verzekeraar van SmiLease een Internationaal Verzekeringsbewijs voor jouw caravan aanvragen.

De "groene kaart" krijg je aan het begin van het jaar, vaak in februari. Overigens is de groene kaart niet meer groen en wordt deze tegenwoordig digitaal verstrekt. De verzekeringsmaatschappij van SmiLease verstrekt de groene kaart ook digitaal, je ontvangt deze per e-mail. De groene kaart wordt nu Internationaal Verzekeringsbewijs genoemd. In West Europa mag je het IVB nu ook digitaal laten zien. 

Vanaf 1-1-2022 zijn er meer mogelijkheden om schadevrije jaren op naam van een persoon in de Roy Data database van verzekeraars te laten registreren. De wijzigingen zijn:

-een leaseverklaring van zuivere schade jaren wordt geaccepteerd voor inbreng

-een verklaring van schadevrije jaren uit een ander EU-land wordt geaccepteerd

-bij echtscheiding kunnen schadevrije jaren over beide partners verdeeld worden

-bij overlijden kunnen de schadevrije jaren van de overledene overgedragen worden aan de achterblijvende partner

Ruitschade wordt net zo behandeld als iedere andere schade. SmiLease heeft één standaard regeling voor een schade die niet verhaalbaar is, dit in combinatie met lage eigen risico’s.

In veel gevallen kun je zelf aan het voorkomen van een ruitschade weinig doen, maar dat geldt ook voor veel andere schades, bijv.: een tak die uit een boom waait en op de auto valt, of een beschadiging aan je geparkeerde auto zonder dat iemand een briefje achter gelaten heeft, of een vogel die in de gril terecht komt etc. 

Auto's worden gebruikt en door gebruik ontstaan kleine en grotere beschadigingen. Leasemaatschappijen gaan heel verschillend om met inname schades. Veel leasemaatschappijen besteden het bepalen van inname schade uit aan gespecialiseerde bedrijven, zij zien het berekenen van inname schade vaak als onderdeel van hun verdienmodel. 

Bij SmiLease lopen wij zelf met de klant een rondje om de auto heen en wordt vastgesteld wat wel of niet kan. Bij 9 van de 10 innames wordt niets berekend. Als er wel sprake is van een innameschade dan kiezen wij voor gezond-verstand-schadeherstel: als het even kan plaatselijk bijspuiten, restylen, inlakken en polijsten etc. 

Ja, de oorzaak van de kapotte band is geen slijtage maar een beschadiging, schade aan een band wordt net zo behandeld als iedere andere schade. Op deze schade is de normale eigen risicoregeling van toepassing. Bij het bepalen van het schadebedrag wordt rekening gehouden met het restprofiel van de band, als gevolg hiervan wordt slechts een deel van de kosten van de band als schade behandeld.

Als jouw auto afgesleept moet worden dan kan via het Internationaal Verzekeringsbewijs de hulpdienstverlener van de verzekeraars ingeschakeld worden. Als je gebruik gemaakt hebt van een mobiliteitsdienst, dan vallen de kosten van de mobiliteitsdienst onder het schadebedrag en kunnen deze van invloed zijn op jouw eigen risico. 

Ja, bij SmiLease worden schadevrije jaren op jouw naam geregistreerd in de Roy Data database van de verzekeraars. Stel dat je later zelf een auto wilt kopen dan ontvang je van de verzekeraar van SmiLease een officiële opgave van jouw schadevrije jaren. 

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er naast SmiLease in Nederland maar 4 leasebedrijven zijn waarbij schadevrije jaren op naam door verzekeraars geregistreerd worden. Verlies van schadevrije jaren kan je honderden euro's per jaar kosten.