SmiLease

Huurkoop van een auto

 

Wat is huurkoop van een auto ?

Bij huurkoop huurt de koper de auto totdat aan alle verplichtingen voldaan is. Na betaling van de laatste termijn gaat het eigendom over naar de koper. De verkoper heeft het recht om de auto terug te vorderen wanneer de koper minder dan 75% van de afkoopsom heeft betaald en verdere betalingen niet meer te verwachten zijn. De auto is het onderpand voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.

In veel gevallen moet een aanbetaling en een slotbetaling gedaan worden en moet de koper verplicht bij de verkoper vaak een dure all-risks verzekering afsluiten. Na betaling van de slottermijn gaat het eigendom over op de koper. De koper loopt hierbij het restwaarde risico van de auto: de slottermijn kan bijv. zelfs hoger zijn dan de waarde van de auto!

Als de koper niet aan de verplichtingen kan voldoen dan kan de auto teruggevorderd worden, de koper is hierbij al de gedane (aan) betalingen kwijt!

Voor huurkoop is een schriftelijke overeenkomst nodig, een mondelinge huurkoopovereenkomst is niet rechtsgeldig. Zijn de afspraken wel mondeling gemaakt, dan gaat het niet om huurkoop, maar om koop op afbetaling. In de overeenkomst moet de volledige verkoopprijs, het aflossingsschema en het voorbehoud met betrekking tot de eigendomsoverdracht vermeld worden.

Huurkoop is vaak duurder dan een gewone financiering, dit omdat de auto het enige onderpand is.

Huurkoop kan vaak snel geregeld worden, dit is deels een voordeel. Nadeel is echter dan ook vaak dat men er niet lang genoeg over na heeft gedacht en er dus sprake is van een impulsieve beslissing met vaak enige spijtgevoelens achteraf. 

 

Verschil met privé autolease ?

Privé lease zoals deze door SmiLease aangeboden wordt, is zuivere huur: de klant betaalt een bedrag per maand voor het volledige gebruik van de auto. De klant heeft geen schuld, loopt geen restwaarde risico, geen onderhoudsrisico, geen risico van rentestijgingen etc.

Ook heeft de klant geen enkele verplichting tot overname van de auto, aan het einde van de leaseperiode brengt de klant de auto terug bij de leasemaatschappij. Vervolgens kan de klant een andere auto leasen of bijvoorbeeld een auto kopen.

Natuurlijk zitten rentekosten en kosten van een autoverzekering ook in de leaseprijs. Leasemaatschappijen kopen echter veel gunstiger in dan particulieren, hierdoor zijn deze kosten veel lager. De rentekosten die SmiLease betaalt, zijn bijv. nog niet de helft van de kosten die een particulier betaalt, ditzelfde geldt ook voor de kosten van een autoverzekering. Door deze scherpe inkoop kunnen leasemaatschappijen concurrerende leaseprijzen aanbieden. De leaseprijzen van SmiLease liggen gemiddeld dan ook zo'n 10 % beneden de ANWB autokostenbegrotingen.
Naast een scherpe leaseprijs biedt private autolease u meer voordelen:
-geen BKR registratie, daardoor een gunstig risicoprofiel t.o.v. de bank. Handig als u bijvoorbeeld van plan bent een hypotheek of andere lening af te sluiten.
-gemak: alles in één
-geen renterisico
-geen onderhouds- en reparatierisico
-geen restwaarde risico of inruil tegenvallers
-bij occasion autolease geen miskooprisico