SmiLease
  • Home
  • Private lease en BKR registratie

SmiLease registreert niets bij het BKR

SmiLease is geen deelnemer van het Keurmerk Private Lease. Het voordeel hiervan is dat wij jouw leaseovereenkomst niet bij het BKR hoeven te registreren en dit doen we dan ook niet. Vanzelfsprekend is SmiLease wel zorgvuldig bij het afsluiten van leaseovereenkomsten. In jouw belang en in ons belang wordt nagegaan of jouw inkomen past bij de auto van jouw voorkeur en het aantal kilometers dat je wenst. 

Bij BKR registratie: minder hypotheek door leaseauto

Met bovenstaande kop heeft de Telegraaf in 2016 in de rubriek Geldzaken een artikel gepubliceerd over de gevolgen voor je hypotheek als een leaseverplichting bij het BKR geregistreerd wordt. Als voorbeeld wordt genoemd:

"Karin de Vries heeft een bruto jaarinkomen van 35.000 euro en kan bij een rente van 2,5% een hypotheek krijgen van 151.000 euro. Ze besluit een Citroen C1 te leasen (looptijd 4 jaar, 12.000 kilometers) voor 200 euro per maand. Rekening houdend met deze verplichting kan ze nog maar 100.000 euro lenen. Het leasen van de auto met een aanschafwaarde van iets meer dan 10.000 euro, heeft tot gevolg dat ze ruim 50.000 euro minder kan lenen!"

SmiLease waarschuwt ook voor de gevolgen van een BKR registratie

SmiLease heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een BKR registratie, zie bijvoorbeeld BKR en private lease. Naast verlaging van het bedrag dat je kunt lenen, loop je bij een BKR registratie ook het risico dat het rente percentage van je hypotheek verhoogd wordt.

Als een (persoonlijke) lening bij het BKR geregistreerd wordt, dan neemt voor een bank jouw risicoprofiel toe, hierdoor kan voor bijvoorbeeld een hypotheek een hogere rente van toepassing zijn. Als je hierdoor 0,5 % meer rente betaalt over een hypotheek van € 200.000 dan kost je dit € 1.000 extra per jaar. Omgerekend heb je dan maandelijks € 83 meer kosten.

Wettelijke plicht voor BKR registratie

Het BKR in Tiel registreert leningen of kredieten boven de € 500 die financiële dienstverleners aan consumenten verstrekken. Op basis van aanwezige registraties wordt bepaald of nieuwe kredieten verleend kunnen worden.

Doel van het BKR

Het doel van de BKR registratie is het voorkomen van overkreditering. Op basis van aanwezige registraties bepalen financiële dienstverleners of nieuwe kredieten verstrekt kunnen worden. Ook wordt de informatie door kredietverleners gebruikt om in te schatten of er sprake is van een hoger risico.

Looptijd  van BKR registraties

Nadat leningen afgelost zijn of nadat achterstanden ingelopen zijn, blijft de registratie nog 5 jaar in de dossiers van het BKR staan. U bent dus niet direct van uw BKR registratie af.

BKR informatie m.b.t. uw registratie opvragen

Consumenten kunnen de voor hen bij het BKR geregistreerde informatie opvragen, dit kan via een bank of online bij het BKR. Ook kunt u opvragen welke instanties uw gegevens geraadpleegd hebben. U kunt geen gegevens van andere personen opvragen. Op de internetpagina van het BKR staan de bedrijven vermeld die BKR registraties aanmelden. Als u deze lijst raadpleegt, zult u zien dat SmiLease er niet bij staat.

Lease nu een auto zonder BKR registratie bij SmiLease.

9.4
/ 10
|

Gebaseerd op 721 reviews