SmiLease

Autofinanciering of persoonlijke lening

 

Wat is een autofinanciering?

Als u voor een autofinanciering kiest dan is goed opletten belangrijk: de kosten van rente en verplichte verzekeringen kunnen net zo hoog uitvallen al de afschrijving op de door u gekochte auto.

Een autofinanciering is een persoonlijke lening waarbij het leenbedrag gebruikt wordt voor de aanschaf van een auto. Kenmerken:

  • Vooraf staat alles vast: de hoogte van de lening, de aflossing, de rente en de looptijd van de lening. De aflossing is afgestemd op de restwaarde van de auto.
  • Tussentijds opnemen van afgeloste bedragen is bij een autofinanciering - in tegenstelling tot bij het doorlopende krediet - meestal niet mogelijk.
  • De lening wordt bij het BKR geregistreerd

 

Persoonlijke lening voor financiering van een auto

Voordeel van de autofinanciering in de vorm van een persoonlijke lening is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. Belangrijk is om de looptijd van de lening dusdanig te kiezen dat deze korter is dan de (economische) levensduur van de gekochte auto, dit om te voorkomen dat u een schuld heeft uitstaan die hoger is dan de waarde van de auto waardoor u in feite een "negatief bezit" heeft.

 

Waarop letten bij een persoonlijke lening ?

 Belangrijke punten om te vergelijken tussen de diverse aanbieders:

  • De hoogte van de rente en of deze vast of variabel is
  • De hoogte van een eventuele afsluitprovisie
  • Of boetevrij vervroegd aflossen mogelijk is
  • Of er verplichte verzekeringen gekoppeld zijn aan de persoonlijke lening en zo ja, wat de kosten van deze verzekeringen zijn

 

Financieringskosten een belangrijke kostenpost

Voor een goed inzicht in de totale autokosten moeten zeker de kosten van een persoonlijke lening meegenomen worden. Voor veel persoonlijke leningen wordt een rente van circa 8 % per jaar berekend. Stel u koopt een auto voor bijv. € 10.000, de opbouw van de maandelijkse kosten kan dan zijn:

  • Afschrijving bijv. 15 % per jaar = € 125 per maand
  • Rente 8 % van € 10.000 = € 66 per maand (neemt na aflossingen af)
  • Verzekeringen kunnen zomaar € 50 per maand bedragen (verplichte all-risks verzekering met bijv. een overlijdensrisicoverzekering)

Met bovenstaand voorbeeld is duidelijk dat de rente en verzekeringskosten haast net zo hoog uitkomen als de maandelijkse afschrijving ! Een belangrijke kostenpost om dus aandacht aan te geven.

 

Door een persoonlijke lening een duurdere of lagere hypotheek

Indirect kunnen nog extra kosten ontstaan: de lening wordt bij het BKR geregistreerd, door een persoonlijke lening neemt voor een bank uw risicoprofiel toe, hierdoor kan voor bijv. een hypotheek een hogere rente van toepassing zijn. Als u hierdoor 0,5 % meer rente betaalt over een hypotheek van € 200.000 dan kost u dit € 1.000 extra per jaar  = € 83 per maand hogere kosten.

Vereniging Eigen Huis heeft onderzoek gedaan naar de invloed van een persoonlijke lening op de hoogte van de verkrijgbare hypotheek. Uit dit onderzoek bleek dat een persoonlijke lening van € 10.000 de beschikbare hypothecaire ruimte verlaagd met ongeveer € 20.000.

 

Voorwaarden voor het verstrekken van een persoonlijke lening

Vaak wordt er door de kredietverstrekker per aanvrager een risicoprofiel gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar uw leeftijd, inkomenssituatie, kredietverleden, uitstaande kredieten, etc. Hoe lager het risico, des te scherper het tarief.
Uit bovenstaande factoren blijkt dat niet iedereen voor hetzelfde rentepercentage in aanmerking komt! Sterker nog: tussen het laagste tarief dat geboden wordt en het hoogste tarief kan makkelijk 5% verschil zitten! Voordat u een autofinanciering afsluit doet u er dan ook goed aan om een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders.

 

Verschil persoonlijke lening met privé autolease

Natuurlijk zitten rentekosten en kosten van een autoverzekering ook in de leaseprijs. Leasemaatschappijen kopen echter veel gunstiger in dan particulieren, hierdoor zijn deze kosten veel lager. De rentekosten die SmiLease betaalt zijn bijv. nog niet de helft van de kosten die een particulier betaalt, ditzelfde geld ook voor de kosten van een autoverzekering. Door deze scherpe inkoop kunnen leasemaatschappijen concurrerende leaseprijzen aanbieden. De private leaseprijzen van SmiLease liggen gemiddeld dan ook zo'n 10 % beneden de ANWB autokostenbegrotingen.
Naast een scherpe leaseprijs biedt private autolease u meer voordelen:
-geen BKR registratie, daardoor een gunstig risicoprofiel t.o.v. de bank
-gemak: alles in één
-geen renterisico
-geen onderhouds- en reparatierisico
-geen restwaarde risico of inruil tegenvallers
-en bij occasion autolease geen miskooprisico

 

Spaargeld gebruiken of privé een auto leasen?

Extra voordeel door privé een auto te leasen in plaats van een persoonlijke lening dan wel het gebruiken van eigen spaargeld is het genoemde punt met betrekking tot het risicoprofiel bij de bank bij een eventuele lening voor een woning. Een bank beoordeelt bij de financiering het dekkingspercentage van het onderpand (= % van de woningwaarde gefinancierd door de bank). Door de woning meer met eigen (spaar)geld te financieren zal de bank een lagere rente aanbieden. In het financieel dagblad van 1 augustus 2015 wordt een voorbeeld genoemd waarbij de hypotheekrente bij een lening met een dekking van <88% 0,6% lager is ten opzichte van een lening met een lening met een dekkingspercentage > 88%. Bij een lening van
€ 200.000 bespaar je dus € 1.200 per jaar.

 

Verschil persoonlijke lening met een doorlopend krediet

Klik hiervoor op de link   Doorlopend krediet

 

Verschil persoonlijke lening met huurkoop

Klik hiervoor op de link   Huurkoop